SERVICII DE SALARIZARE SI PERSONAL
Indiferent de numarul de angajati si de domeniul in care derulati
afacerea pe care o detineti, specialistii nostri sunt pregatiti si dornici sa
va ofere servicii de salarizare si de personal cu competenta si
profesionalism, care constau in:

• Intocmirea documentelor in legatura cu angajarea, modificarea si
incetarea contractului individual de munca, conform procedurilor interne
cu respectarea Codului Muncii si a legislatiei in vigoare;
"Succesul se ascunde in ambitia de a nu renunta."
A.F.H.R. Integrated Accounting Solutions
• Redactarea fiselor de post in functie de cerintele clientului si coordonarea activitatii de reactualizare a acestora;
• Asigurarea controlului de medicina muncii la angajare prin intermediul unei clinici specializate;
• Efectuarea instructajului de sanatate si securitate in munca la angajare (cel general), cat si pe parcursul
derularii contractului individual de munca;
• Actualizarea dosarul de personal pe perioada derularii contractului individual de munca in functie de
modificarile intervenite;
• Inregistrarea si gestionarea programul REVISAL la zi (registrul de evidenta al salariatilor);
• Colectarea, centralizarea, verificarea si inregistrarea in sistemul informatic a documentelor/informatiilor conexe
in legatura cu pontajul (evidenta orelor suplimenatre, concediilor de odihna, evidenta concediilor medicale,
concediilor fara plata etc.);
• Efectuarea calculului salariilor; intocmirea, editarea statelor de plata si verificarea acestora referitor la
inregistrare pontaje, bonuri de masa, prime, retineri, concedii de odihna, concedii medicale; stabilirea platilor
aferente contributiilor sociale, a taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat;
• Completarea ordinelor de plata privind datoriile salariale si informarea lunara a clientului privind datoriile
acestuia;
• Comanda lunara de tichete de masa si a tichetelor cadou (daca se acorda) ; Distribuirea tichetelor de masa si a
tichetelor cadou pe baza de borderouri si intocmirea lunara a rapoartelor privind consumul si evidenta acestora;;
• Intocmirea si depunerea la autoritatile competente a declaratiilor salariale si a declaratiei anuale 205;
• Intocmirea adeverintelor solicitate de salariati referitoare la datele administrate si furnizarea copiilor
documentelor existente la dosarul angajatului;
• Intocmirea dosarului de lichidare, a documentatiei necesare somajului sau pensionarilor ;
• Redactarea rapoartelor periodice de personal solicitate de catre client privind structura personalului pe diverse
categorii de vārsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora;
• Participarea la solutionarea conflictelor de munca si plāngerilor angajatilor, incercand solutionarea acestora prin
metode specifice;
• Asigura colaborarea cu I.T.M.; A.N.O.F.M.; C.N.P.A.S;
intocmirea si depunerea dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale si indemnizatii de la
casele de sanatate;
• Intocmirea documentelor solicitate de catre Institutul National de Statistica;
• Consultanta si redactarea Regulamentului de Ordine Interioara, Organigramei, Contractului Colectiv de Munca;
• Consultanta in stabilirea obiectivelor de performanta pentru fiecare post ocupat, precum si a criteriilor de
evaluare a postului; redactarea documentelor conexe;
• Consultanta si asistenta in realizarea evaluarii periodice; redactarea documentelor conexe;
• Informarea periodica a clientilor in legatura cu modificarile legislative din domeniu.

Newsletter
Copyright © 2015 A.F.H.R. ·  All Rights reserved