CONSTITUIRI SOCIETATI COMERCIALE
• Consultanta cu privire la procedurile de Inregistrare fiscala a societatii comerciale;
• Inmatriculare societati comerciale;
• Inregistrare si radiere Sucursale, Filiale, puncte de lucru;
• Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau
organizarea societatii;
• Modificarea actului constitutiv al societatii;
• Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
• Majorarea sau reducerea capitalului social;
• Excluderea sau retragerea partilor sociale;
• Cesiunea partilor sociale;
• Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
• Intreruperea temporara a activitatii

"Succesul se ascunde in ambitia de a nu renunta."
A.F.H.R. Integrated Accounting Solutions

Newsletter
Copyright 2015 A.F.H.R.   All Rights reserved