CONTABILITATEA FINANCIARA A FIRMEI
• Inregistrarea documentelor primare in evidenta contabila computerizata in
conformitate cu principiile contabile, verificarea exhaustivitatii informatiilor
necesare inregistrarii acestora in contabilitate;
• Depistarea documentelor suplimentare si solicitarea acestora de la client;
• Evidenta analitica si sintetica a clientilor, furnizorilor;
• Evidenta mijloacelor fixe, calculul si inregistrarea amortizarii lunare,
SUPRAVEGHEREA CONTABILITATII
• Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul
societati;
• Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
• Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
• Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
• Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
• Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;
• Elaborarea balantei de verificare lunara;
• Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
• Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
• Verificarea si certificarea bilantului contabil;
• Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;

REFACEREA EVIDENTEI CONTABILE
• Corectarea erorilor de inregistrari contabile;
• Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
• Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile;
• Intocmirea documentelor emise pentru perioada refacuta;


CONTABILITATEA DE GESTIUNE A FIRMEI
• Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
• Contabilitatea fiselor de magazie;
• Contabilitatea stocurilor de marfuri;
• Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
• Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
• Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
• Contabilitatea importurilor si exporturilor;
• Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
• Prelucrarea facturilor catre clienti.

"Succesul se ascunde in ambitia de a nu renunta."
A.F.H.R. Integrated Accounting Solutions
intocmirea fiselor mijloacelor fixe;
• Inregistrarea tranzactiilor in ordinea cronologica si logica a realizarii acestora;
• Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
• Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii;
• Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
• Intocmirea ordinelor de plata, a ordinelor de compensare;
• Intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale, precum si intocmirea si
certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit;
• Evidenta contabila a salariilor, cuprinzand statele de salarii, fisele fiscale, intocmirea declaratiilor aferente;
• Inregistrarea in scopuri de TVA;
• Inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari;
• Participarea, la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului: stocuri, mijloace fixe, obiecte de inventar ;
• Inventarierea anuala a tuturor conturilor, intocmirea confirmarilor de sold;
• Asistenta in intocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual;
• Elaborarea si punerea in aplicare a procedurilor si politicilor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea
normelor legale ;

Newsletter
Copyright 2015 A.F.H.R.   All Rights reserved